The William Blake Experience 2013

Stichting Quatre Bouches
The William Blake Experience

The William Blake Experience is een eigentijds project, waarin literatuur, muziek en beeldende (schilder)kunst samengaan op basis van de beroemde Songs of Innocence and of Experience vande Engelse dichter/mysticus/graficus William Blake (1757-1827).
Het project is opgezet door Stichting Quatre Bouches samen met componist Harke Jan van der Meulen en kunstenaar Anthony Paul.
Gelet op het multidisciplinaire talent van Blake – hij was graficus,is gekozen voor een multimediale benadering van de teksten.
William Blake was een revolutionaire geest, had een mystieke inslagen had visioenen (“on a cloud I saw a child”). Hij is iemand
die telkens door nieuwe generaties wordt ontdekt omwille van zijn
originaliteit en zijn hedonistische, antikerkelijke en antiburgerlijke
ideeën, zoals bijvoorbeeld in de jaren zestig gebeurde door
zangers als Jim Morrison van the Doors. Ook werd hij door de New
Age beweging omarmd vanwege zijn mystiek en symboliek. We
leven nu in een tijd waarin dringend behoefte is aan een figuur als
Blake en aan de waarden en inzichten die hij belichaamt. Een tijd
die schreeuwt om verdieping, verbeelding, compassie, spiritualiteit
maar ook concentratie en een alternatief voor de consumptieve
massacultuur.
“Viewing Blake’s accomplishments in either poetry or in the visual
arts separately is to do him a disservice; Blake himself saw these two disciplines as being companions in a unified spiritual endeavour, and they are inseparable in a proper appreciation of his work.”

Juist om bovengenoemde reden vraagt een nieuwe eigentijdse muzikale benadering van de poëzie van Blake om een begeleidende
visuele interpretatie van zijn werk.

Het project heeft door zijn multimediale benadering een grote mate van originaliteit: de combinatie van (oude) poëzie met
toegankelijke, aan pop-, jazz en folk verwante muziek en eigentijdse schilderijen. Scholieren en studenten kunnen via deze
multidisciplinaire vorm kennis nemen van het werk en het
gedachtengoed van William Blake. De professionaliteit en ervaring
van de uitvoerders garandeert daarbij een hoge kwaliteit van
muziekuitvoering.

gedichten in Songs of Innocence and of Experience zijn
verbluffend eenvoudig van vorm en inhoud, althans op het eerste
gezicht. Ze zijn ook geconcipieerd als kinderrijmen. Maar samen
vormen ze een diepgaande coherente levensvisie. De Songs of
Innocence geven een idyllische visie van een pastorale wereld
waarin de liefde heerst: de kinderen spelen hun onschuldige
spelletjes en de Leeuw ligt naast het Lammetje. De Songs of
Experience, de tweede van de “Two Contrary States of the Human
Soul”, zet tegenover de onschuld de hardere wereld van de door
ervaring getekende mens weer.
Vanuit muzikaal oogpunt zijn de gedichten van Blake interessant
vanwege het “songformaat”: ze vormen prachtige afgeronde
gehelen maar vormen onderling ook weer een grote cohesie. Het
begrip “song” (ook in onze tijd nog altijd een heel populaire vorm)
is universeel en doeltreffend. Songs zijn over het algemeen simpel
en direct, en dat zijn de Songs van Blake ook, hoewel er onder die
schijnbare eenvoud een enorme spiritualiteit schuil gaat en een
wereld van ideeën over hoe de samenleving er volgens Blake uit
zou moeten zien.
Voor The William Blake Experience zijn 21 songs uit The Songs of
Innocence and Experience geselecteerd die naar schatting
ongeveer 3 minuten gaan duren (de perfecte, universele lengte
voor een song!). Een aantal songs zijn echter dermate episch van
aard dat deze langer in beslag zullen nemen. De meeste songs
zullen voorzien worden van begeleiding van gitaar en cello, enkele
songs zullen a capella worden uitgevoerd. Bij elkaar genomen
duurt de cyclus ongeveer 75 minuten.
Voor The William Blake Experience wordt door de componist Harke
Jan van der Meulen de gedichten van William Blake op muziek
gezet. Harke Jan realiseert in zijn composities een organische,
eigenzinnige mix van traditionele klassieke- en van lichte muziek,
vermengd met invloeden van minimal music. Zijn groovy ritmes,
gecombineerd met akkoorden die buitengewoon trefzeker zijn voor
wat betreft de stemming van een lied, blijken verrassend goed aan
te slaan bij jongeren. Daarnaast studeerde Van der Meulen Engels
taal- en letterkunde en is hij derhalve meer dan vertrouwd met de
thematiek van Blake.
The William Blake Experience wordt uitgevoerd door het vocaal
kwartet Quatre Bouches, bestaande uit Petra Ehrismann (alt),
Bauwien van der Meer (sopraan) Gerben Houba (tenor) en Michel
Poels (bariton) aangevuld met de instrumentalisten van het Eisler
Trio: Annedee Jaeger (gitaar) en Joris ten Haaften (cello).
De vier zangers van het kwartet zijn actief zowel als solist,
kamermusicus of als ensemblezanger in binnen- en buitenland. Het
kwartet focust op een mooie, aansprekende en soms humoristische
programmering waarbij de muziek uit de 19e, 20ste en 21ste eeuw
een hoofdaccent heeft. Ook worden daarbij experimenten met
andere kunstvormen niet geschuwd.
Het kwartet, opgericht in 2005, werkte onder meer mee aan de
wereldpremière van de opera “Dichtertje” naar Nescio van
componist Harke Jan van der Meulen (2009), het programma
“Subtext” i.s.m. theatermaakster Evi de Jean (2010) en de “Maria
Magdalena Passie” van Noortje Braat en Hetty Kleinloog (2012). In
2011 werd in eigen beheer de cd “Nowell” uitgebracht.
Quatre Boucheshe William Blake Experience sluit goed aan bij het vak Engels in
de bovenbouw van het VWO/HAVO en biedt mogelijkheden voor
vakoverstijgend gebruik. Ook past het project goed binnen de CKV
vakken. Naast een lesbrief zullen ook een cd en een begeleidend
boekje met afbeeldingen beschikbaar zijn voor een educatief
traject.
De totale cyclus van The William Blake Experience duurt 75
minuten. In overleg kan het concert worden aangepast tot bijvoorbeeld een lesuur.
Het project is vanaf medio januari 2014 beschikbaar voor scholen.
In overleg met u willen wij graag onderzoeken of The William
Blake Experience in uw lesprogramma is in te passen. U kunt
daarvoor contact opnemen met één van onderstaande contactpersonen.
Amsterdam, september 2012
Stichting Quatre Bouches

Geef een reactie